Razpisi

2024

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJSKE SISTEME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2024

javni-razpis-mkčn-2024 vloga-mkčn-2024 javni-razpis-kanalizacijski-priključki-2024 vloga-priključek-kanalizacija-24

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2024

javni-razpis vloga-investicije vloga-nova-delovna-mesta-in-samozaposlovanje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2024

1-razpis-turizem 2-razpisna-dokumentacija 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2024

1-razpis-kultura 2-razpisna-dokumentacija-kultura 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2024

1-razpis-ostali 2-razpisna-dokumentacija-ostali 3-pripomoček-ostali

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2024

1-razpis-humanitar 2-razpisna-dokumentacija-humanitar 3-obrazci-humanitar

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2024

1-razpis-mladi 2-razpisna-dokumentacija-mladi 3-obrazci-mladi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2024

razpis-šport-2024 razpisna-dokumentacija-2024 obrazec-a obrazec-b-društva obrazec-c obrazec-d obrazec-e-pogodba