Razpisi

2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2023

javni-razpis vloga-nova-delovna-mesta-in-samozaposlovanje vloga-investicije

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2023

javni-razpis-mkčn-2023 vloga-2023

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJSKE SISTEME KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2023

jr-prikljucek-kanalizacija-23 vloga-prikljucek-kanalizacija-23

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2023

razpis-šport-2023 razpisna-dokumentacija-šport-2023 obrazec-a obrazec-b-društva obrazec-c obrazec-d obrazec-e-pogodba

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023

jr-kmetijstvo-2023 vloga-kmetovalci vloga-drutva

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023

1-razpis-turizem 2-razpisna-dokumentacija 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023

1-razpis-kultura 2-razpisna-dokumentacija-kultura 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023

1-razpis-ostali 2-razpisna-dokumentacija-ostali 3-pripomoek-ostali

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023

1-razpis-mladi 2-razpisna-dokumentacija-mladi 3-obrazci-mladi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2023

1-razpis-humanitar 2-razpisna-dokumentacija-humanitar 3-obrazci-humanitar