Razpisi

2022

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2022

javni-razpis vloga-investicije vloga-nova-delovna-mesta-in-samozaposlovanje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJSKE SISTEME KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2022

razpisna -prikljucek-kanalizacija-22 vloga-prikljucek-kanalizacija-22

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2022

javni-razpis-2022 vloga-2022

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2022

jr-kmetijstvo-2022 vloga-kmetovalci vloga-društva

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2022

1-razpis-turizem 2-razpisna-dokumentacija 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2022

1-razpis-kultura 2-razpisna-dokumentacija-kultura 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2022

1-razpis-humanitar 2-razpisna-dokumentacija-humanitar 3-obrazci-humanitar

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2022

1-razpis-mladi 2-razpisna-dokumentacija-mladi 3-obrazci-mladi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2022

1-razpis-šport 2-razpisna-dokumentacija-šport 3-obrazci-šport

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2022

1-razpis-ostali 2-razpisna-dokumentacija-ostali 3-pripomoček-ostali