URBANA OBRT

logotip_MGRT.jpgLogo ESRR barven.jpgLAS logo barven.jpg

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti oz. Urbana obrt

 

Namen projekta:

Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelječe na doživetih zgodbah preteklosti. Spodbujali bomo lokalne ponudnike za razvoj in ohranitev številnih obrti in tako krepili všečnost turistične ponudbe, ki bo obogatena z novimi produkti, inovativnim pristopom, vključujoč mlade, starejše, ženske in druge ranljive skupine. Zasledujemo model TCM (Town city management), ki povezuje in nadgrajuje ponudbo različnih sektorjev, jih trženjsko povezali in ob tem okrepili pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnosti.

 

Projektni partnerji:

Vodilni partner: Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, ostali partnerji: Občina KrškoObčina Sevnica, Občina Bistri a ob Sotli, Zavod Dobra družba.

 

Način financiranja:

Operacijo Urbana obrt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost projekta: 218.945,74 EUR, za Občino Bistrica ob Sotli 34.710,00 eur z ddv. Od tega bo občina pridobila sofinanciranja 23.361,40  eur.

 

Obdobje izvajanja: 01.05.2019 do 28.02.2021.

 

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.siin LAS: http://www.las-posavje.si

Glavne aktivnosti:

1 Ureditev prostorov kulturne dediščine (doživljajski lokal, obrtne storitve, popravi si sam)

2 Aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe povezane z dediščino (obrti preteklosti, oblačilni videz, kulinarika, zgodovinsko pohištvo, čolnarjenje)

3 Razvoj programov turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi)

4 Usposabljanja »popravi si sam«, zagon delovanja popravljalnice, tradicionalna plovila 

5 Izobraževanja s področja trženja nove ponudbe

6 Povezovanje ponudnikov v mestnih središčih s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije

Cilji projekta:

Razviti medsektorsko povezavo in trženje obstoječih in novih turističnih produktov temelječih na kulturni dediščini, obrti, kulinarike

Ustvariti podporno okolje obstoječim obrtnikom, podjetnikom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja

Usposobiti prebivalstvo za manjša popravila in samooskrbo

Ohraniti mestna središča, povečati njihovo atraktivnost in zaposljivost v njih

 

Rezultati projekta:

1 Atraktivno doživljajsko opremljeni prostori v mestnih središčih

2 Razviti programi turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave)

3 Izdelani oblačilni videzi za ponudnike in obiskovalce mestnih središč

4 Nov oz. izboljšan integralni turistični produkt, povezan z obrtjo, zgodovinskim obdobjem, oblačilnim videzom, kulinariko, razstavami

5 Usposobljene osebe na področjih animacije, kulinarike, trženja in popravil izdelkov

6 Izvedeni dogodki povezani z obrtjo in kulinariko

7 Izdelani promocijski filmi in skupni spominki za trženje turističnega produkta