Društva

Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter

Vsebina je v pripravi.

Društvo kmetic Ajda

Vsebina je v pripravi.

Društvo prijateljev mladine

Vsebina je v pripravi.

Turistično društvo

www.td.bistricaobsotli.si

Društvo upokojencev

Predstavitev projekta:

Evropa za državljane

Krajevna organizacija Rdečega križa

Opis društva

Lovska družina

Vsebina v pripravi.

Društvo izgnancev

Opis društva

Strelski klub GAJ Kunšperk

Vsebina je v pripravi.

Planinska sekcija

Triglav Planinci