Dobrodošli v Bistrici ob Sotli

Občina Bistrica ob Sotli je slikovito območje v skritem kotičku južne Štajerske, na vzhodnem obrobju Slovenije, kjer se svet ob mejni reki Sotli odpira Hrvaškemu Zagorju. Od bizeljskih vinskih goric jo loči predalpski greben gozdnate Orlice.  Tudi na severu obroblja, k Bistrici ob Sotli pripadajoče vasi in zaselke, pobočje s pretežno bukovimi gozdovi, ki mestoma prehajajo v skrbno obdelane vinograde in polja, pa tudi v soteske, kraške globeli ali suha travišča in sadovnjake.

Ime kraju Bistrica ob Sotli danes daje reka Bistrica, ki se skozi eno najlepših sotesk v Sloveniji tukaj poslavlja od nekdanjih žitnih mlinov in se pridruži vijugasti in počasnejši Sotli.

V središču Bistrice ob Sotli ob križišču treh cest, kjer se trške hiše ponašajo s klesanimi kamnitimi portali, se razgleduje po okolici župnijska cerkev sv. Petra s freskami iz 15. stoletja, prvič omenjena že leta 1275.  Ob cestah in poteh, ki so romarje nekoč vodile k Svetim goram, nas na preteklost opominjajo številna kamnita znamenja.

Bistrica ob Sotli, ki je v preteklosti zamenjala kar nekaj imen, od prvotnega Leskovca, Svetega Petra pod Svetimi gorami do Bistrice ob Sotli, je od leta 1999 sedež samostojne občine, ki ji pripadajo naslednje vasi: Dekmanca, Črešnjevec, Hrastje, Križan Vrh, Kunšperk, Ples, Polje, Srebrnik, Trebče in Zagaj.

Zaradi raznolikih naravnih vrednot in ohranjenih življenjskih prostorov rastlin in živali in zaradi izjemne kulturne dediščine je celotna občina Bistrica ob Sotli v Kozjanskem regijskem parku.Kljub majhnosti, občina nudi mnogo možnosti za sprostitev, rekreacijo, ogled kulturnih in naravnih znamenitosti, dober obrok in miren spanec.