Civilna zaščita

V prilogi objavljamo Javno naznanilo za predstavitev:

- Predloga načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini  Bistrica ob Sotli  - 2017 (ver 1.0)

- Delnega načrta ZIR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Bistrica ob Sotli  - 2016

- Delnega načrta ZIR ob nesreči zrakoplova v občini Bistrica ob Sotli  - 2016

2016 - nacrt-zir-ob-nesreci-zrakoplova-bistrica-10-sprejet 2016 -javno-naznanilo-pojav-nevarnih-bolezni-zivali 2016 - javno-naznanilo-zrakoplov 2016 - delni-nacrt-zir-ob-pojavu-posebno-nevarnih-bolezni-zivali-sprejet nacrt-zir-epidemija-bistrica-ob-sotli-ver-20 predstavitev-sprejetega-nacrta-zir-ob-pojavu-epidemije-bistrica-ob-sotli-ver-20