Pomembne objave

24.03.2023 | Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda Preberi več...
17.03.2023 | PROŠNJA ZA DONACIJO V ŠOLSKI SKLAD OŠ BISTRICA OB SOTLI PROŠNJA Preberi več...
13.03.2023 | OBVESTILO O VPISU PREDŠOLSKIH OTROK Preberi več...
10.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | JOŽEFOVO V ŠEMPETRU Prijave za stojnice na Jožefovem sejmu v Bistrici ob Sotli, ki bo v nedeljo, 19. 3. 2023, se zbirajo do vključno petka, 10. 3. 2023. Kontakt Turističnega društva Bistrica ob Sotli: tur.drustvobos@gmail.com  Preberi več...
08.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...