Zbirni center za ločene odpadke

Zbirni center Bistrica ob Sotli je odprt vsako 1. in 3. soboto v mesecu, med 9. in 12.30 uro.