Občinska uprava

OKOLJE IN PROSTOR
 
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Ana BERCKO, dipl.upr.org.
Tel: 03/800 15 13
E-pošta: ana.bercko@bistricaobsotli.si
 
 
Nataša PUSTIŠEK, dipl. ekon.
Tel. 03/ 800 15 14
E-pošta: projekti@bistricaobsotli.si
 
 
 
FINANCE
 
Lidija CENTRIH, dipl.ekon.
Tel: 03/800 15 12
E-pošta: lidija.centrih@bistricaobsotli.si
 
 
 
URAD ŽUPANA
 
Polona VAHTARIČ, PTT tehnik
Mirela KUNST, uni. dipl. teol.
 
Tel: 03/800 15 00
E-pošta: obcina@bistricaobsotli.si