Nadzorni odbor

2022

 

Letni program dela nadzornega odbora v letu 2022

2021

 

 

Zapisnik 12. seje

 

2020

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 
 

2017

Zapisnik 11. sejeZapisnik 12. sejeProcilo o opravljenem nadzoru izdanih pogodb v letu 2016

 

 

 

 

zapisnik 13. seje no zapisnik 14. seje no poročilo-o-opravljenem-nadzoru-nad-delovanjem-pogodbene-pošte za leti 2015 in 2016 zapisnik 15. seje no poročilo-o-opravljenem-nadzoru-sofinanciranja-programov-drustev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosTI

 

 

 

2018

 

 

2016

LETNI PROGRAM DELA NO ZA LETO 2016

POROČILO O DELU IN PORABI SREDSTEV ZA NO V LETU 2015

POROČILO K ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2015 

 

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. sejeZapisnik 8. sejeZapisnik 9. seje 

Zapisnik 10.sejenadzorni-odbor/2017/zapisnik-11-seje.pdf

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli

Poročilo o opravljenem nadzoru sofinanciranja letnih programov športa v Občini Bistrica ob SotliPoročilo o opravljenem nadzoru izdanih naročilnic letu 2015Letni program dela Nadzornega odbora v letu 2017

 

 

 

 


2015

1. seja NO 20152. seja NO 2015 3. seja NO 2015Letni program dela NO za leto 2015zapisnik 4. sejezapisnik 5. sejePoročilo o opravljenem nadzoru  projekta Obnova mrliške vežice v Bistrici ob SotliPoročilo o opravljenem nadzoru nakazil društvom v letu 2014 s strani občine Bistrica ob Sotli

 

 

 

2014

Letni program dela NO 2014Poslovnik No

 

 

 

 

 

 

2013

Končno poročilo za leto 2013