< Pomembne objave

Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2023/2024

07.09.2023

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

 

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica objavlja Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2023/2024.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so vpisani v študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva - restavratorstva kulturne dediščine.

Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu Vloga za štipendijo za študij v tujini 2023_2024.docx s prilogami, ki so navedene v javnem razpisu.

 

Javni razpis je odprt do vključno 13.10.2023, ko je še čas oddati vlogo priporočeno po pošti ali osebno na naslovu RRA Posavje.

 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis štipendij za študij v tujini 2023_2024.docx

Vloga za štipendijo za študij v tujini 2023_2024.docx

 

Za dodatne informacije se obrnite na Branko Zupančič:

- telefon: 07 488 10 48

- e-mail: branka.zupancic@rra-posavje.si 

 

Več na:  https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html