< Pomembne objave

OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJSKE SISTEME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2024

13.06.2024

NA POVEZAVI