< Pomembne objave

Objavljen je Javni razpis za vključitev v prvo skupino udeležencev projekta Projekt Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI Posavje)

26.01.2024

Regionalna razvojna agencija je objavila Javni razpis za vključitev v prvo skupino udeležencev projekta Projekt Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI Posavje). Rok za prijavo je 5.2.2024.
Kdo se lahko prijavi?
V program se lahko vključijo osebe s podjetniško idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Posavski regiji (občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče, Občina Sevnica), ter da na dan pričetka vključitve z nami podpišejo pogodbo o zaposlitvi za 4 mesece. Udeleženci so za čas programa zaposleni na Regionalni razvojni agenciji Posavje.
 Potek dela
V posamezno skupino je naenkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

·         4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Posavje,

·         kvalitetna podjetniška usposabljanja iz področij: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP, uporaba spleta pri poslovanju, gospodarsko pravo in pogodbe, idr.,

·         individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,

·         pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,

·         podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov/storitev,

·         delo s somišljeniki po principu coworkinga,

·         vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu Delo poteka na sedežu RRA Posavje, od ponedeljka do petka med 07:30 – 15:30 uro.

Usposabljanja za prvo skupino udeležencev bo potekalo od 1.3.2024 do 30.6.2024.
Postopek prijav
Vključitev v projekt PONI Posavje poteka s prijavo na javni razpis. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi https://www.rra-posavje.si/projekti/projekt-podjetno-nad-izzive-v-posavski-regiji-poni-posavje

Prijavni obrazec s prilogami lahko oddate osebno v tajništvu ali pošljete priporočeno po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do vključno ponedeljka, 5. 2. 2024.