< Pomembne objave

Pričetek ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

31.07.2023

Občina Bistrica ob Sotli obvešča, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi in vodotokih.

Nastala škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje.

Ob prijavi je potrebno  priložiti fotografije nastalih poškodb.

Vloge se zbirajo na sedežu Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, in sicer od torka, 1. 8. do petka 1. 9. 2023 do 12.00 ure.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na tel. št.: 03 800 15 00 ali po e-pošti: obcina@bistricaobsotli.si

 

 

 

obrazec 4: OCENA DELNE ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI obrazec 3: OCENA ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI obrazec 5:OCENA ŠKODE NA GRADBENIH INŽENIRSKIH OBJEKTIH (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI obrazec 1: OCENA ŠKODE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠIH IN GOZDOVIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI METODOLOGIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE - Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah na dan 14. 06. 2023 Skupine del za oceno škode na transportni infrastrukturi na dan 14. 06. 2023 Izdelava vodovodov po dimenzijah na dan 14. 06. 2023