2018

volitve slika

 

RAZPIS VOLITEV 

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

PREDPISI

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Bistrica ob Sotli

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

 

Navodila in rokovnik za izvedbo lokalnih volitev 2018

OBRAZCI / INSTRUKTIVNI OBRAZCI

IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV

 
PODPORE VOLIVCEV