GRADIVO 14. REDNE SEJE, 11.12.2020

Vabilo 14. redna seja PRILOGA K TOČKI 1: Predlog zapisnika 13. redne seje PRILOGA K TOČKI 2: POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV PRILOGA K TOČKI 3: Odlok o predkupni pravici-2.obravnava PRILOGA K TOČKI 4: predlog sklepa- PRORAČUN 2021 PRILOGA K TOČKI 4: predlog Odloka o proračunu 2021-1.obravnava PRILOGA K TOČKI 4: predlog proračuna- I splošni del-prihodki 2021 PRILOGA K TOČKI 4: predlog proračuna- I- splošnii del-odhodki 2021 PRILOGA K TOČKI 4: predlog proračuna- II -posebni del-odhodki 2021 PRILOGA K TOČKI 4: III-načrt razvojnih programov 2021-2024 PRILOGA K TOČKI 4: obrazložitve proračuna za leto 2021 PRILOGA K TOČKI- Letni program športa PRILOGA K TOČKI 4: Program kulture PRILOGA K TOČKI 4: Program vzdrževanja občinskih cest v letu 2021 PRILOGA K TOČKI 4:Program prodaje občinskega premoženja-2021 PRILOGA K TOČKI 5: obrazložitve Odloka o oskrbi s pitno vodo PRILOGA K TOČKI 5:-predlog odloka o oskrbi s pitno vodo PRILOGA K TOČKI 6: obrazložitve Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode PRILOGA K TOČKI 6:Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode PRILOGA K TOČKI 7: obrazložitve Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov PRILOGA K TOČKI 7: Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov PRILOGA K TOČKI 8: Predlog pravilnika o tarifnem sistemu PRILOGA K TOČKI 9: Soglasje k najemu kredita PRILOGA K TOČKI 10: POMOČ NA DOMU 2021 PRILOGA K TOČKI 10: predlog sklepa pomoč na domu 2021 PRILOGA K TOČKI 10: predlog cene 2021 PRILOGA K TOČKI 10: cene 2021-ned., prazniki PRILOGA K TOČKI 10: delež koordinatorja in vodje pri ceni-pnd PRILOGA K TOČKI 10: priprava in vodenje 2021 PRILOGA K TOČKI 10: soc.oskrbovalke-2021-nedelja PRILOGA K TOČKI 10: soc. oskrbovalke 2021 PRILOGA K TOČKI 11: soglasje k imenovanju direktorja RRAa