GRADIVO 18. REDNE SEJE, 5. 11. 2021

vabilo-18-redna-seja PRILOGA K TOČKI 1: PREDLOG ZAPISNIKA 17. redne seje PRILOGA K TOČKI 2: realizacija sklepov 17. redne seje PRILOGA K TOČKI 3: predlog zapisnika 4. dopisne seje PRILOGA K TOČKI 4: Poročilo o realizaciji sklepov 4. dopisne seje PRILOGA K TOČKI 5: pojasnilo k Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Bistrica ob Sotli - 2. obravnava PRILOGA K TOČKI 5: primerjava odlokov prej-potem in izračuni PRILOGA K TOČKI 5: predlog Odloka s popravki PRILOGA K TOČKI 5: predlog čistopisa odloka PRILOGA K TOČKI 6: III-načrt razvojnih programov 2021-2024 PRILOGA K TOČKI 6: obrazložitve rebalansa 2021 PRILOGA K TOČKI 6: predlog odloka o rebalansu proračuna 2021 PRILOGA K TOČKI 6: predlog rebalansa proračuna 2021-I-splošni del-prihodki PRILOGA K TOČKI 6: predlog -rebalansa-proračuna 2021-I-splošni del-odhodki PRILOGA K TOČKI 6: predlog rebalansa proračuna 2021-II-posebni del odhodki PRILOGA K TOČKI 6: predlog sklepa PRILOGA K TOČKI 7: I-realizacija proračuna do 30.6.2021-splošni del PRILOGA K TOČKI 7: II-realizacija proračuna do 30.6.2021-posebni del-odhodki PRILOGA K TOČKI 7: III-realizacija proračuna do 30.6.2021-NRP PRILOGA K TOČKI 7:- predlog sklepaija PRILOGA K TOČKI 8:predlog odpisa terjatve 2021 PRILOGA K TOČKI 9:Načrt GREEN PODČETRTEK PRILOGA K TOČKI 9: audit report Podčetrtek2 PRILOGA K TOČKI 9: Slovenia green