GRADIVO 7. REDNE SEJE, 15. 12. 2023

vabilo-7-redna-seja Priloga k točki 1: Predlog zapisnika 6.redne seje Priloga k točki 2: Predlog zapisnika 2. dopisne seje Priloga k točki 3: Predlog zapisnika 3. dopisne seje Priloga k točki 4: realizacija sklepov 6. redne seje Priloga k točki 5: Poročilo o realizaciji sklepov 2. dopisne seje Priloga k točki 6: Poročilo o realizaciji sklepov 3. dopisne seje Priloga k točki 7: PREDLOG PRORAČUNA 2024 predlog sklepa Priloga k točki 7: Predlog Odloka o proračunu 2024 Priloga k točki 7: Predlog proračuna I splošni del-prihodki 2024 Priloga k točki 7: Predlog proračuna splošni del odhodki 2024 Priloga k točki 7: Načrt razvojnih programov 2024-2027 Priloga k točki 7: Predlog proračuna posebni del odhodki 2024 Priloga k točki 7: Obrazložitve proračuna za leto 2024 Priloga k točki 7: letni program športa 2024 Priloga k točki 7: Letni program kulture Priloga k točki 7: Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2024 Priloga k točki 7: Izvedbeni program vzdrevanja občinskih cest v letu 2024 Priloga k točki 8: Struktura stroškov Priloga k točki 8: Podatki za ceno Priloga k točki 8: Predlog cene Priloga k točki 8:Pomoč na domu sklep Priloga k točki 8: Struktura stroškov Priloga k točki 8: Predlog cene Priloga k točki 8: Predlog cen Priloga k točki 8: Struktura stroškov Priloga k točki 8: Predlog cene pomoči na domu 2024 Priloga k točki 8:Vloga za izdajo soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu 2024 Priloga k točki 8: Struktura stroškov