VOLITVE 2022

 

LOKALNE VOLITVE 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je 20. julija 2022 razpisala redne volitve za občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS  

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov  bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa lokalnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

 

SPLOŠNI AKTI

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o evidenci volilne pravice

Zakon o volitvah v državni zbor

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Bistrica ob Sotli

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

 

 
IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV IN VOLIŠČA
 
Predlog za imenovanje člana                                                                                                                                                                                                                
Sklep o določitvi volišč                                                                                                                                                                                                                               
OBRAZCI / INSTRUKTIVNI OBRAZCI
 
ŽUPAN