VOLITVE 2022

slika volitve

 

LOKALNE VOLITVE 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je 20. julija 2022 razpisala redne volitve za občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS  

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov  bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa lokalnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

PREDČASNO GLASOVANJE 

Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli je za dan za izvedbo predčasnega glasovanja na volitvah za župana in člane občinskega sveta določila 
sredo, 16. 11. 2022, od 7.00 do 19.00 ure. 

Volivce obveščamo, da v kolikor bodo na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo predčasno na sedežu Občinske volilne komisije (ObVK), Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli (sejna soba občine).

GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, sporočijo Občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Zahtevo za glasovanje na domu je potrebno sporočiti Občinski volilni komisiji najkasneje do 16. 11. 2022. Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje do vključno 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

POTRJENE KANDIDATURE

Celoten seznam potrjenih kandidatur in kandidatov je objavljen na spletni strani Lokalne volitve 2022: 

SEZNAM KANDIDATUR IN LIST KANDIDATOV

 datoteka ikonaSeznam potrjenih kandidatur in list kandidatov 

datoteka ikona

 Seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov-popravek 

 

2. PODATKI O VOLILNI UDELEŽBI

Na dan 20. 11. 2022 boste lahko podatke o volilni udeležbi spremljali na povezavi: 

UDELEŽBA

Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 12. uri, glede na stanje na volišču ob 11. uri.

Drugi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na volišču ob 16. uri.

3. PODATKI O NEURADNIH VOLILNIH REZULTATIH

Na dan volitev, 20. 11. 2022 po 19. uri, boste lahko prve delne neuradne rezultate volitev za župana občine in člane občinskega sveta spremljali na povezavi: 

REZULTATI

URADNI IZID LOKALNIH VOLITEV 2022 za Občino Bistrica ob Sotli

 

 

 
 
 
 
 
 
SPLOŠNI AKTI

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o evidenci volilne pravice

Zakon o volitvah v državni zbor

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Bistrica ob Sotli

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

 

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

 

 
IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV IN VOLIŠČA
 
datoteka ikonaPredlog za imenovanje člana                                                                                                                                                                                                                
datoteka ikonaSklep o določitvi volišč                                                                                                                                                                                                                               
OBRAZCI / INSTRUKTIVNI OBRAZCI
 
ŽUPAN