GLASOVANJE PO POŠTI

Na podlagi 75. člena ZLV v povezavi z 81. členom ZVDZ lahko po pošti v RS glasuje volivec, ki bo na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnici ali zdravilišču ali priporu, v domu za ostarele občane, in bo najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do 7.11.2018, sporočil občinski volilni komisiji, da želi glasovati na tak način. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

03-obrazec-glasovanje-posta