Pomembne objave

17.03.2023 | PROŠNJA ZA DONACIJO V ŠOLSKI SKLAD OŠ BISTRICA OB SOTLI PROŠNJA Preberi več...
13.03.2023 | OBVESTILO O VPISU PREDŠOLSKIH OTROK Preberi več...
10.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
09.03.2023 | JOŽEFOVO V ŠEMPETRU Prijave za stojnice na Jožefovem sejmu v Bistrici ob Sotli, ki bo v nedeljo, 19. 3. 2023, se zbirajo do vključno petka, 10. 3. 2023. Kontakt Turističnega društva Bistrica ob Sotli: tur.drustvobos@gmail.com  Preberi več...
08.03.2023 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2023 NA POVEZAVI Preberi več...
15.02.2023 | NADALJEVANJE HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV VODOVODNEGA SISTEMA Obeščamo vas, da se bodo po občini nadaljevale hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, prav tako se bodo od 20. 2. 2023 pričela dela na odseku 2 (Bistrica ob Sotli -  Trebče) in 2.1 (pokopališče - smer Petrol). Trasa je zakoličena, izvajalec bo dela... Preberi več...