< Pomembne objave

AGENCIJA JE OBJAVILA JAVNI RAZPIS Z JAVNO DRAŽBO ZA DODELITEV RADIJSKIH FREKVENC V RADIOFREKVENČNIH PASOVIH 2300 MHZ IN 3600 MHZ ZA LOKALNO UPORABO

17.11.2023

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista št. 112/23 z dne 3. 11. 2023 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo.

Več informacij najdete na povezavi:  https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/agencija-je-objavila-javni-razpis-z-javno-drazbo-za-dodelitev-radijskih-frekvenc-v-radiofrekvencnih-pasovih-2300-mhz-in-3600-mhz-za-lokalno-uporabo