< Pomembne objave

JAVNI JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

06.09.2022

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 2.09. 2022 objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2022/2023.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2022/2023 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

ROK PRIJAVE: Rok prijave je do vključno 15.10.2022.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Simona Hostar, simona.hostar@rra-posavje.si, telefon: 07 488 10 48