< Prireditve in dogodki

JOŽEFOVO V ŠEMPETRU

19.03.2023

Prijave za stojnice na Jožefovem sejmu v Bistrici ob Sotli, ki bo v nedeljo, 19. 3. 2023, se zbirajo do vključno petka, 10. 3. 2023.

Kontakt Turističnega društva Bistrica ob Sotli: tur.drustvobos@gmail.com