Pomembne objave

15.12.2020 | DOGODKI V ORGANIZACJI KNJIŽNICE ŠMARJE PRI JELŠAH Spoštovani. Z današnjim risanjem fraktalov smo skupaj UTŽO BoS in Večgeneracijski center stopili v novi teden. Risanje fraktalov bomo nadgradili naslednji  ponedeljek, 21. 12. 2020, ob 10:00: Drevo obilja, risanje fraktalovz mag. Mihaelo Kežman iz... Preberi več...
15.12.2020 | JAVNA RAZPRAVA PRORAČUNA ZA LETO 2021 Preberi več...
08.12.2020 | JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE SODNIKOV POROTNIKOV Občina Bistrica ob Sotli poziva zainteresirano javnost k podaji predlogov kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Celju. Predlog z vsemi zahtevanimi prilogami se lahko posreduje na naslov Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob... Preberi več...
07.12.2020 | Možnosti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja obveščamo vas, da je Agencija za komunikacijska omrežja in storitev RS v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru... Preberi več...
04.12.2020 | ZGS - sporočilo za javnost ob uvodni predstavitvi procesa obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov Preberi več...
03.12.2020 | PONOVNO ODPRTJE KRAJEVNIH URADOV na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah   S 7. 12. 2020 bo Upravna enota Šmarje pri Jelšah ponovno zagotovila nemoteno delovanje vseh krajevnih uradov na območju upravnega organa (KU Bistrica ob Sotli, KU Kozje, KU Podčetrtek, KU Rogaška Slatina in KU Rogatec).   Krajevni uradi bodo... Preberi več...
23.11.2020 | Vabljeni v družbo Knjižnice Spoštovani. V petek smo se razveselili nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt splošnih knjižnic v letu 2020, naš YouTube kanal je prepoznan kot izjemen dosežek s področja storitev za uporabnike. Za nagrado ste zaslužni tudi vi, ki nas... Preberi več...
16.11.2020 | Vabljeni v družbo Knjižnice - na splet (16. 11. - 20. 11. 2020) Spoštovani. Tudi v tednu, ko praznujemo slovenske splošne knjižnice, s pomočjo naših predavateljev, gostov in sodelavcev nadaljujemo z druženjem na spletu.   Na Youtube kanalu Knjižnica Šmarje pri Jelšah https://bit... Preberi več...
16.11.2020 | ZAČASNO ZAPRTJE KRAJEVNIH URADOV Preberi več...
13.11.2020 | SKLEP ŽUPANA ODPRTJE VRTCA IZJEMA Preberi več...