Pomembne objave

20.04.2020 | SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA Preberi več...
07.04.2020 | ODPRT ZBIRNI CENTER ZA LOČENE ODPADKE ZBIRNI CENTER ZA LOČENE ODPADKE  BO PO SKLEPU ŽUPANA ODPRT ODPRT V:     - TOREK, 14. 4. 2020 - SOBOTO, 18. 4. 2020     MED 9.00 IN  13. URO   VSTOP POSAMIČNO, UPOŠTEVANJE VARNOSTNE RAZDALJE, OBVEZNA... Preberi več...
26.03.2020 | SPREMENJEN e-NASLOV ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE BISTRICA OB SOTLI Novi e-naslov štaba Civilne zaščite občine Bistrica ob Sotli je CZ.BistricaobSotli@urszr.si. Zaradi zmanjšanja varnostnega tveganja v informacijskih sistemih ob pandemiji koronavirusa smo po navodilih službe za podporo Republiškega štaba Civilne... Preberi več...
17.03.2020 | RAVNANJE Z HIŠNIMI LJUBLJENČKI Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. Glede na razmere lahko v naravi pričakujemo večje število sprehajalcev, sedaj pa je tudi obdobje gonitev, zato psi radi pobegnejo oziroma pride do neželenih srečanj med njimi.... Preberi več...
13.12.2019 | PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - Vabilo na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje sn... Več info o razpisu:  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/ Preberi več...
13.02.2019 | TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA Številka računa za nakazilo turistične in promocijske takse S 1.1.2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Na osnovi sprejetega Odloka o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli  (Ur. l. RS,... Preberi več...
10.01.2019 | UČNA POMOČ, POMOČ PRI DOMAČIH NALOGAH, ODPRT PROSTOR ZA POGOVORE IN VODENE DELAVNICE V SKLOPU PROJEKTA "RASTIŠČE SREČE" V okviru projekta "Rastišče sreče" vabimo vsako sredo in petek med 13.00 in 16.00 otroke in mlade, da se nam pridružijo v Klubu metulj. Nudimo učno pomoč, pomoč pri domačih nalogah, odprt prostor za pogovore in vodene delavnice. Preberi več...
22.12.2018 | ZBIRNI CENTER NA NOVI LOKACIJI Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bo v soboto, 22. 12. 2018, pričel delovati zbirni center odpadkov na novi lokaciji pri čistilni napravi v Polju pri Bistrici. Odprt bo vsako 1. in 3. soboto v mesecu.  V skladu z navodili OKP-ja lahko... Preberi več...
06.11.2018 | Poziv k odstranjevanju vegetacije in prenehanju odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih Preberi več...
06.09.2018 | NOVI PREDPISI na področju urejanja prostora in gradnje objektov S 1.6.2018 so stopili v veljavo novi predpisi na področju urejanja prostora in gradnje objektov: Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.   Vsebino naštetih predpisov najdete na spletnem naslovu: http://www.mop.gov... Preberi več...